n33dubbelveilig

zonder bochten veilig vooruit

 

Van ons geen verkeerde lobby.

In het proces tot het komen van het voorkeurs tracé voor het deel N33-midden  van Zuidbroek tot Appingedam , is er alweer 1 vol jaar verstreken met participatie van uit de directe omgeving.

Dit  met het nut , om problemen en ideeën van een  ieder alleen of van werkgroepen uit te werken , tot hanteerbare  kost .

In dit proces is er door de betrokkene met open vizier naar verschillende problemen en opties gekeken . Dit zelfs als men hiervoor eerst over hun eigen schaduw gestapt moest worden . 

In dit proces moet echter opgemerkt worden dat er van uit de gemeente Appingedam weinig tot geen medewerking was te verwachten.

Dit is ook in een brief aan het bestuurlijk duo op 26 september 2017 mede gedeeld , met een verzoek dit aan te kaarten en dit gedrag niet te belonen. 

De problemen en oplossing van uit blokstad ( gemeente Appingedam ) zijn hier dan ook geheel naast hun neer gelegd. Echter er is wel een steevaste roep van uit de gehele politiek om participatie van uit de bevolking en vervolgens wordt hier niks mee gedaan.


Na het aannemen van de motie in Appingedam , welke gelijk is aan de zienswijze van voor het participatie proces met de omgeving , is dit voor alle betrokkene een klap in het gezicht en geeft dat een teken af , dat er politieke spelletjes gaande zijn .

Ook het lobbyen van uit Appingedam op de bus tour met staten-en raadsleden van jongstleden 18 september 2017 met  verkeerde aannames en met een nog niet gereed zijnde MER en omgevingsplan van de omgevingsmanagement roep dit onderbuik gevoel sterk op.


De X varianten zijn een voortvloeisel uit de participatie van uit de omgeving en zijn tot stand gekomen met het in acht nemen van de vooraf gestelde doelstellingen , en met een grote nadruk op de leefbaarheid bij Tjuchem , Blokstad  en de bereikbaarheid van de Eemshaven en de Haven van Delfzijl .

De zuigende werking van de N33 in de X- varianten genoemd in de participatie , bleken in de voorlopig vrij gegeven MER ook te kloppen.

Oprecht kan er gezegd worden dat er van uit de omgeving eerlijk en met open kaarten is  omgegaan met andermans belangen en dat hier ook naar geluisterd is . 

Verre weg is men gebleven van modder gooien of van leugentjes van best wil om iets te bereiken .

Alleen blijkt nu dat deze regels niet voor de politiek gelden en dat er ongegeneerd in het nieuws aannames welke geheel niet onderbouwd door de Gemeente Appingedam gepubliceerd worden .

Dit is bijvoorbeeld de aanname dat het verkeersplein in de X-varianten bij de Holeweg en het nieuwe stuk ringweg naar de Woldbrug , het verkeer uit Haven Delfzijl en naar Appingedam Woldweg niet aan kan .

Hier is nergens een onderbouwing voor te vinden , ook dat de Farmsumerweg over belast wordt is nog nergens onderbouwd en er zijn meer wegen die naar Rome leiden  of hier dan naar het centrum van Appingedam.


Deze werkwijze vanuit Appingedam is en wordt bij gedeputeerde Fleur Graper-van Koolwijk  uitvoerig onder de aandacht gebracht.

De beslissing voor het voorkeurstracé moet genomen worden op basis van statistische gegevens en de participatie van uit de omgeving en niet vanuit de Lobby met aannames vanuit de oude jongens krentenbrood club politici van voor wat hoort wat .


Hier wordt namelijk beslist over mensen hun toekomst ,woongenoot en  bedrijfsvoering .