n33dubbelveilig

zonder bochten veilig vooruit

 

Welkom bij n33dubbelveilig

Welkom op de vernieuwde Website 


 


 Deze vernieuwde website geeft extra informatie over de X - varianten in de beslissende fase in het vast stellen van een voorkeur tracé , welke dan later geheel in detail uitgewerkt gaat worden. 


 


Foto banner provincie groningen Foto banner provincie Groningen
De  X -Factor :

X1


 1. 1,5 kilometer korter .
 2. logische ligging in het landschap . ( beter voor de weggebruiker , rustiger weg beeld )
 3. aan gereikt door de omwonende .
 4. heeft minder op en af ritten dan A tracé .
 5. zuigende werking op om liggende wegen ( N360/N362 ) , hierdoor worden deze wegen ook rustiger en is hier ook een vlotte doorgang mogelijk.
 6. Gulden middenweg voor omwonende ( mindere mate voor de landeigenaren) .
 7. door de logische ligging en kortere afstand , gaat het sluipverkeer in de regio tegen.
 8. minder geluid druk  geheel Tjuchem en Blokstad .
 9. geen extreme bochten en veilige aansluiting op Holeweg en de EelweerderBrug .
 10. met fietspad parallel aan de N33  , ontstaat er  een super veilige route voor de schooljeugd naar de scholen gemeenschap van Delfzijl en Appingedam .
 11. Geen afslag met verkeersplein nabij Blokstad , beste oplossing vanuit het landschap onderzoek .
 12. goedkoper in onderhoud door de geheel nieuwe aanleg , de 1,5 kilometer minder snelweg en de minder aantal afritten.
 13. fivelpoort blijft een zichtlocatie , door het recht erop af rijden. ( ruiten wisser zitten op voorruit en niet op de zij ramen )
 14. de nieuwe functie van de N33 , om ook  de ring van Groningen te ontzien ( Vrachtverkeer vanaf Assen naar de Eemshaven ) , rechtvaardig de visie van de X varianten. 

X2

 • de zelfde punten als hierboven , met uitzondering van punt 6 . In de X 2 variant worden de randen van de percelen van de landeigenaren op gezocht .                                                  Hierdoor worden er geen percelen grond door sneden.                                                        Vandaar ook wel de LTO variant.
 • Ook is er vrij eenvoudig een viaduct uit te sparen over de Laskwerderweg , dit geeft wat financiële ruimte voor andere wensen langs het tracé .
 • Laatste maar zeker niet geheel onbelangrijk , door de aanwezige NAM leidingen bij Tjuchem , zal de X1 verhoogd aan gelegd moeten worden .                                                               De X2 is echter half verdiept aan te leggen . ( reduceer het geluid , immers de klokken hangen in de toren en staan niet in de kelder )   

Ga voor X 

Onderzoek alle mogelijkheden welke mogelijk zijn bij alle varianten  , zodat er na het kiezen van het voorkeur tracé , geen goede opties verloren gaan , omdat er dan kokervisie ontstaat. 

Men is immers dan alleen nog maar geconcentreerd bezig met dat enkele tracé .